Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych klienta, po zarejestrowaniu w Sklepie jest Ireneusz Lau, prowadzący działaność gospodarczą pod firmą:

  Kominki Ireneusz Lau, z siedzibą w Myślęcinku, adres do korespondencji: Szosa Gdańska 3 86-031 Myślęcinek (dalej KOMINKI LAU).

 2. Klient dokonując rejestracji w Sklepie, dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez  KOMINKI LAU  swoich danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym: imię i nazwisko, adres dostawy,adrs e-mail,numer telefonu.

 3. Dane osobowe klienta sa wykorzystywane w celu zawarcia (drogą elektroniczna) i realizacji umowy o sprzedaży Produktów marki  KOMINKI LAU  (na warunkach opisanych w Regulaminie), w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamcji, oraz za odrębną zgodą klienta w celach marketingowych (przedstawienia aktualnej oferty Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu, w tym wysyłki Newslettera). Dane te nie są przez  KOMINKI LAU  przetwarzane w żadnym innym celu.

 4. KOMINKI LAU przetwarza dane Klienta zgodnie z prawem i z zachowaniem poufności.

 5. KOMINKI LAU udostępnia dane osobowe Klientów wyłącznie podmiotom, z których pomocą realizuje zamówienia Produktów – firmom kurierskim lub pocztowym oraz firmie informatycznej, który sprawuje support sklepu. KOMINKI LAU nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych Klientów, poza tymi podmiotami, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.

 6. System informatyczny, w którym są przetwarzane dane osobowe Klientów spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych

  oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia

  i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 7. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

 8. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej. Celem wykonania ww. uprawnień, Klient może wykorzystać zakładkę „Kontakt" na stronie Sklepu.

 9. Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub handlowych Administratora.

 10. Stosuje profilowanie danych osobowych Klientów do celów marketingowych lub na potrzeby personalizacji komunikatów handlowych wysyłanych do Klientów. Personalizacją objęte są dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy, historia zakupów dokonanych w Sklepie (pod względem osobistych preferencji wyboru produktów marki maDesign oraz ceny nabytego produktu). Profilowanie danych osobowych dotyczy wyłącznie Klientów, którzy udzielili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów marketingowych lub handlowych.

 11. Klient, w każdym czasie może wyrazić sprzeciw wobec profilowania, wykorzystując zakładkę „Kontakt" na stronie internetowej Sklepu.

Pliki cookies

 1. Dla wygody Klientów strona www.kominki.pl, zwana dalej Sklepem, używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować Sklep do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

 2. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
  W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.

 3. Portal stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać" o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).

 4. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.