Lokalizacja wylotów kominowych powinna spełniać określone wymagania:

Wyloty kominów powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość:

  1. przy dachach płaskich, niezależnie od konstrukcji (dach o kącie nachylenia nie większym niż 12°), a także przy dachach stromych o kącie większym niż 12° o pokryciu łatwo zapalnym – co najmniej 0,6 m powyżej poziomu kalenicy – rys. 2 (a i b);
  2. przy dachach stromych o kącie pochylenia większym niż 12° i pokryciu niepalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej 0,3 m od powierzchni dachu oraz w odległości co najmniej 1 m w kierunku poziomym od tej powierzchni (rys. 2c).

Przy usytuowaniu kominów obok przeszkody, np. przy dachach wgłębionych, dla prawidłowego działania komina wyloty powinny się znajdować:

  1. co najmniej 0,3 m powyżej górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości mniejszej niż 1,5 m od tej przeszkody;
  2. co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości większej od 1,5 do 3,0 m od tej przeszkody;
  3. ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości od 3,0 do 10,0 m od tej przeszkody (rys.2 d).

W przypadku nadbudówek na dachach (np. mansardy z oknami) wyloty kominów powinny znajdować się powyżej nadbudówek przy zachowaniu warunków a,b,c.

Rys.2 Usytuowanie wylotów kominów ponad dachem
Rys.2 Usytuowanie wylotów kominów ponad dachem

 

W uzasadnionych przypadkach służby ochrony powietrza mogą zażądać podwyższenia kominów w stosunku do wymagań punktów a,b,c.