STRATY WENTYLACYJNE

Jeżeli budynek zostanie optymalnie ocieplony, a ściany zewnętrzne i okna będą szczelne, to może wystąpić tzw. zjawisko „termosu cieplnego”. Nie wolno zapominać, że mieszkańcy budynku potrzebują dużo świeżego powietrza i jego optymalnej cyrkulacji. Wentylacja nawiewna i wywiewna jest konieczna dla utrzymania komfortu użytkowania budynku, ale przede wszystkim – dla zdrowia mieszkańców. Niezbędne jest także zapewnienie w przypadku budynku odprowadzania nadmiaru wilgoci.

Powietrze świeże można doprowadzać do wnętrza budynku w sposób naturalny lub mechanicznie. Wzrasta wówczas zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania powietrza wentylacyjnego.

Aby takie zapotrzebowanie utrzymać w rozsądnych granicach, wprowadzono systemy do odzyskiwania ciepła, które pracują w połączeniu z urządzeniami do ogrzewania pomieszczeń. Zużyte ciepłe powietrze z łazienki i kuchni odprowadzamy do krzyżowego wymiennika płytowego. W nim ciepło zużytego powietrza podgrzewa powietrze z zewnątrz, przy czym nie dochodzi tu do mieszania tych strumieni. Stąd podgrzane świeże powietrze i ciepło z urządzeń grzewczych może być przesyłane następnie do innych pomieszczeń.

Jak ustalić wymaganą moc cieplną urządzenia?

Chodzi tu w zasadzie o właściwy dobór wkładu lub kasety kominkowej. Posłużymy się prostym wzorem i wartościami z tablicy poniżej. Przyjmijmy, że chcemy, aby w okresach przejściowych kominek ogrzewał pokój dzienny o powierzchni 30 m2, wysokości 2,80 m (kubatura 84 m3). Jego położenie jest niekorzystne (od północnego zachodu), a dom ma źle izolowane ściany i stare, nieszczelne okna.

Dla takich warunków odczytujemy z tablicy wartość Z = 100 W/m3 i po podstawieniu obu wielkości: kubatury V = 84 m3 oraz Z = 100 W/m3 do wzoru M = V-Z, otrzymamy wymaganą moc nominalną:

M = 84 m3 * 100 W/m3 = 8400 W (ok. 8.5 kW)

Pokój o tej samej kubaturze, ale położony korzystnie, np. od południa, ma dobrze izolowaną jedną ścianę zewnętrzną, gdyż sąsiaduje z trzema ogrzewanymi pomieszczeniami i szczelne okna.
Tu wartość wskaźnika Z = 30 W/m3 , a zatem moc nominalna wyniesie:

M = 84 m3 * 30 W/m3 = 2520 W = 2,5 kW (będzie ponad 3-krotnie mniejsza)

Są to obliczenia dla warunków skrajnych. W praktyce występują raczej sytuacje pośrednie.

WARTOŚCI WSKAŹNIKA DOŚWIADCZALNEGO Z [W m3]

Izolacyjność cieplna ścian Położenie pomieszczenia
korzystne mało korzystne niekorzystne
Zła 70 85 100
Średnia 50 60 70
Dobra 30 35 40

M = V-Z, gdzie:
M – potrzebna moc urządzenia grzejnego w watach,
V – kubatura pomieszczenia w m3,
Z – wskaźnik z tablicy [W/m3]