IZOLACJE KOMINKOWE

Każdy kominek musi być bezpieczny dla jego użytkowników, dlatego należy go montować przy ścianach i na podłodze wykonanej z materiałów niepalnych. Dodatkowej izolacji wymaga również wnętrze kominka, tj. tylna ściana, czopuch i obudowa. Niepalna izolacja chroni wymienione elementy przed nadmiernym nagrzaniem (zwiększając bezpieczeństwo pożarowe), redukuje wstrząsy cieplne, ogranicza straty ciepła i wpływa na podwyższenie wydajności kominka.

Kominek narażony jest na duże obciążenie termiczne. Szczególnie narażone jest wnętrze ścianki okapu umieszczonego nad i za paleniskiem oraz przyłącze paleniska, dlatego należy zastanowić się nad jakością używanych do budowy kominka materiałów. Z myślą o kominkach i ich użytkownikach Rockwool Polska – producent niepalnej izolacji z wełny mineralnej – wprowadził na rynek produkt FIREROCK.

Czym charakteryzują się płyty FIREROCK?

Płyty FIREROCK są połączeniem wełny mineralnej i warstwy folii aluminiowej. Wełna mineralna jest materiałem niepalnym – punkt topnienia włókien wełny znajduje się pow. 1000°C. Wełna sklejona jest z aluminium specjalnym klejem wysokotemperaturowym. Taka konstrukcja płyty FIREROCK uwzględnia  specyficzne wymagania kominków i jest niezwykle ważna podczas ich eksploatacji. Przy montażu izolacji w kominku zawsze wykorzystuje się zasadę odbijania promieni cieplnych od folii aluminiowej, dlatego płyty izolacyjne montuje się folią w stronę źródła ciepła. W przypadku FIREROCK wysoka temperatura wewnątrz kominka nie powoduje odspajania się folii aluminiowej od płyty. Specjalny klej zapewnia trwałość i niezawodność połączenia, nie ulatnia się i nie powoduje nieprzyjemnych zapachów, gdy urządzenie pracuje pełną mocą. Płyty FIREROCK łatwo odróżnić od uniwersalnych płyt do izolacji kominka – pakowane są w biały karton z czerwonymi napisami i rysunkami kominka.

W zakresie montażu kominka nie istnieją szczegółowe regulacje prawne, bowiem w Polsce do chwili obecnej nie opracowano norm dotyczących wykonywania kominków, a jedynie “Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r.), które definiują wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji.

O czym należy pamiętać, izolując kominek płytami FIREROCK:

 • płyta nie może się stykać z wkładem kominkowym lub z paleniskiem;
 • pomiędzy tylną ścianą i założoną na nią płytą, a wkładem kominkowym powinien być odstęp powietrzny, wynoszący minimum 4 cm;
 • na poziomie komory cieplnej powinno się zainstalować 1 lub 2 kratki wentylacyjne (przynajmniej 30 cm poniżej sufitu) – wymiary kratek muszą odpowiadać wymiarom wejść powietrza konwekcyjnego, podanym w instrukcji instalacji urządzenia;
 • w komorze dekompresyjnej (górnej) powinno się umieścić 2 kratki wentylacyjne, które ochronią powierzchnię sufitową przed nadmiernym nagrzaniem.

Czym charakteryzują się płyty PROMASIL?

Firma Promat to producent najszerszej grupy wysokotemperaturowych materiałów krzemianowo-wapniowych. Od 50 lat specjalizuje się w produkcji i dostawach przemysłowych i budowlanych materiałów termoizolacyjnych oraz materiałów niepalnych i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Najnowsza generacja izolacji termicznej ścian z kominkiem i piecem kaflowym to PROMASIL® 950-KS. Produkt opracowany został w 2001r., a jego zalety zostały potwierdzone certyfikatem DiBt w Berlinie. Materiał ten jest przeznaczony do izolacji otwartych palenisk, kominków i pieców kaflowych. Zastąpił dotychczas wymaganą izolację zabezpieczającą przed nadmiernym nagrzewaniem ścian przy kominkach i piecach kaflowych. Produkt został poddany licznym badaniom w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie i Berlinie. W grudniu 2003r. firma Promat otrzymała stosowną Aprobatę Techniczna ITB.

OPIS MATERIAŁU

 • PROMASIL® 950-KS to krzemianowo-wapniowe płyty termoizolacyjne drugiej generacji, które zostały specjalnie zaprojektowane do zabezpieczania ścian przy kominkach oraz piecach kaflowych. Zastosowanie tego tworzywa umożliwia wprowadzenie zupełnie nowych, udoskonalonych konstrukcji, a nowoczesny produkt pozwala na zminimalizowanie grubości izolacji.
 • PROMASIL® 950-KS to nie zawierający włókien mineralnych ani ceramicznych produkt termoizolacyjny, łączący w sobie funkcję izolacji i przedmurza. W sposób optymalny chroni ścianę i nie wymaga zabezpieczenia izolacji blachą stalową.
 • PROMASIL® 950-KS to bardzo łatwe w obróbce płyty, które można precyzyjnie ciąć, przewiercać i obrabiać z wykorzystaniem typowych narzędzi i urządzeń do drewna.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI

 • wysoka izolacyjność i stabilność tworzywa (minimalna grubość izolacji);
 • bezpieczeństwo toksykologiczne;
 • brak włókien mineralnych ani ceramicznych ;
 • cienka warstwa materiału zastępująca izolację i przedmurze;
 • wyeliminowanie blachy zabezpieczającej;
 • łatwość obróbki powszechnie dostępnymi narzędziami:
 • wygodny, szybki i pewny montaż;
 • bezpieczeństwo i zadowolenie użytkownika.

Źródło:
Świat Kominków 2/2004